Tolken

Tolk Italiaans bij notaris of zakengesprek

Wanneer een tolk?

U krijgt bezoek van uw Italiaanse zakenrelatie.  U wilt Italiaanse gasten in uw bedrijf rondleiden. Of u heeft (als Italiaan in Nederland) een huis gekocht en heeft hulp nodig bij het doorspreken van de contracten bij notaris of makelaar. Het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan tijdens uw onderhandelingen, uitleg over de fabriek of het koopcontract dat u op het punt staat te ondertekenen. Laat daarom de gesprekken vlekkeloos verlopen met behulp van een tolk.

 Wat doet een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling. Dat kan op twee manieren:
– consecutief, dat wil zeggen achteraf, en
– simultaan, dat wil zeggen gelijktijdig.

Voor beide manieren van tolken zijn aparte vaardigheden nodig. Een heel goed geheugen is onontbeerlijk. De tolk moet namelijk kunnen onthouden wat de sprekers zeggen, bij achteraf tolken tot het moment dat hij zelf aan de beurt is om te praten. De tolk legt het gesprek daartoe om de paar zinnen stil. Een simultaantolk praat tegelijk met de spreker. Hij fluistert er als het ware doorheen. Hij moet tegelijkertijd kunnen luisteren en praten zonder de draad kwijt te raken.
Voor beide manieren geldt dat de tolk de twee talen feilloos begrijpt en spreekt en daarin de nodige nuances kan aanbrengen.

Een tolk kan twee of meerdere gesprekspartners vertolken. De tolk vertaalt dan alles wat er beurtelings gezegd wordt. Een tolk is altijd onpartijdig.

Tolk nodig?

Neem contact met mij op.
Textalia tolkt altijd consecutief, dus achteraf. Van tevoren spreken we af om de hoeveel tijd de spreker even ophoudt om mij het gezegde te laten vertalen.
Zo mogelijk ontvang ik graag tevoren de stukken waarom het gaat of achtergrondinformatie. Bij tolken bij de notaris bijvoorbeeld ontvang ik een paar dagen vooraf de aktes die zullen passeren. Omdat ik beëdigd vertaler ben, ben ik geautoriseerd om te tolken wanneer officiële aktes worden ondertekend.
Ik spreek een duidelijk tarief met u af, voor de hele opdracht of per getolkt uur, inclusief eventuele reiskosten.  U weet altijd van tevoren waar u aan toe bent.

Share Button