Tagarchief: Tolkdienst Italiaans

Italiaans: tolk bij de notaris of zakengesprek

Wanneer een tolk?

Je krijgt bezoek van je Italiaanse zakenrelatie.  Je wilt Italiaanse gasten in je bedrijf rondleiden. Of je hebt (als Italiaan in Nederland) een huis gekocht en hebt hulp nodig bij het doorspreken van de contracten of akten bij de notaris of makelaar. Het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan tijdens de onderhandelingen, uitleg over de fabriek of het koopcontract dat je op het punt staat te ondertekenen. Laat daarom de gesprekken vlekkeloos verlopen met de hulp van een tolk.

 Wat doet een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling. Dat kan op twee manieren:
– consecutief, dat wil zeggen achteraf, en
– simultaan, dat wil zeggen gelijktijdig.

Voor beide manieren van tolken zijn aparte vaardigheden nodig. Een heel goed geheugen is onontbeerlijk. De tolk moet namelijk kunnen onthouden wat de sprekers zeggen, bij achteraf tolken tot het moment dat hij zelf aan de beurt is om te praten. De tolk legt het gesprek daartoe om de paar zinnen stil. Een simultaantolk praat tegelijk met de spreker. Hij fluistert er als het ware doorheen. Hij moet tegelijkertijd kunnen luisteren en praten zonder de draad kwijt te raken.
Voor beide manieren geldt dat de tolk de twee talen feilloos begrijpt en spreekt en daarin de nodige nuances kan aanbrengen.

Een tolk kan twee of meerdere gesprekspartners vertolken, bijvoorbeeld bij een vergadering waarbij meerder personen aanwezig zijn. De tolk vertaalt dan alles wat er beurtelings gezegd wordt. Een tolk is altijd onpartijdig.

Afspraken

Met een goede tolk maak je eerst duidelijke afspraken, voordat de datum van het bezoek of gesprek plaatsvindt. Wat is globaal het onderwerp van het gesprek? Zijn er stukken waarmee de tolk zich kan of moet inlezen? Is het in jouw geval beter simultaan of consecutief te tolken? Hoe lang zal de tolk (ongeveer) aanwezig moeten zijn? En natuurlijk, wat zijn de kosten: voor het tolken, het voorbereiden, eventuele te maken kilometers? Deze zaken bespreken jij en de tolk vooraf, zo staan jullie beiden niet voor verrassingen en kan het gesprek vlekkeloos verlopen.

Tolk bij de notaris of ander gesprek nodig?

Neem contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Wie schrijft blijft, en tolken bij de notaris

Wie schrijft, blijft. Wie zijn handtekening zet ook.

Tolken bij notarisRegelmatig word ik gevraagd om te tolken bij de notaris bij het passeren van een akte. Degenen die de akte ondertekenen moeten volgens het notarisrecht namelijk in hun moedertaal uitgelegd krijgen waarvoor zijn hun handtekening zetten. Want die is definitief, de handtekening blijft. Hij wordt door de notaris jarenlang goed bewaard. Meestal gaat het hierbij om de akte van levering van een huis of een hypotheekakte. Het lijkt een tijd waarin veel Italianen een huis kopen in Nederland, jonge mensen vaak. Waar de gang naar de notaris ook voor is, het is altijd voor een persoonlijk aangelegenheid.

Vandaag was bijzonder. Een mevrouw verkocht haar huis waar ze vele jaren fijn had gewoond. Ze had er een geweldig uitzicht over de stad waar ze altijd erg van genoten had. Ze werd wat ouder en vond het moment daar om elders te gaan wonen. Haar broer vergezelde haar, want het was toch wel een emotioneel moment.

Gesprekken bij de notaris

De broer van de mevrouw vond het wat leuk, een tolk Italiaans. Hij sprak een beetje Italiaans en ook wat Spaans. Hij had interesse in kerkelijke geschiedenis en las teksten in die talen en onlangs bezocht hij een Benedictijner klooster. Hij vertelde me leuke dingen over dat klooster: over het gebouw en hoe het bestierd werd. Hij was zo blij dat hij erover kon vertellen.

Het huis werd verkocht aan een jongeman uit Abu Dabi. Hij had juist zijn studie afgerond in Nederland en een goede baan gevonden. Zijn moeder was Italiaanse en Italiaans dus zijn moedertaal, hoewel niet zijn gangbare spreektaal. In Nederland en met zijn vriendin sprak hij tot nu toe Engels, een taal hij die uitstekend beheerste en die voor zijn vriendin, met een Engelse vader, haar tweede moedertaal was. De jongeman was zelfs verbaasd dat er een tolk Italiaans aanwezig was, maar voor de uitleg van de akte was dat prima.

Zakelijk of persoonlijk

De ene notaris geeft een heel zakelijke, vrijwel letterlijk lezing van de akte, de ander spreekt bijna alleen ‘gewone mensentaal’. De ene cliënt knikt zwijgend bij alle passages, de ander heeft veel vragen. Hoewel ik, net als de notaris, mijn zakelijke positie en afstand bewaar, probeer ik zo persoonlijk mogelijk te zijn. Een oudere mevrouw voor wie een nieuwe fase ingaat. Twee mooie jonge mensen die samen een toekomst tegemoet gaan. Dat zijn belangrijke momenten … Daarbij aanwezig zijn én (blijvend) mijn handtekening plaatsen op de aktes als bewijs dat ik naar eer en geweten uitleg heb gegeven, maakt bij de notaris tolken zo bijzonder. Ik hoop dat ik dit nog vaak kan doen.

Hier lees je meer over mijn tolkdiensten bij de notaris.

Tolken bij de notaris, beëdigd vertaler Italiaans

Vond je deze blog leuk? Misschien lees je dan ook graag Een huis in Italië kopenDiploma vertalen

Zaken doen in Italië

Zaken doen in Italië: hoe doet u dat? Een aantal Italiaanse etiquetteregels

zakenlunch - zaken doen in ItaliëEind augustus. De vakantie zit er weer op, ook in Italië waar augustus de traditionele vakantiemaand is, begint binnenkort het gewone leven weer. En u staat in de startblokken en wilt succesvol zaken doen in Italië. Uw enthousiasme en kunde brengt u natuurlijk een heel eind. Toch is het goed om bij een aantal culturele verschillen tussen Italië en Nederland stil te staan.

 To the point
Nederlanders komen graag snel to the point. We weten wat we willen en daar zijn we graag duidelijk over. In Italië werkt dat anders. Daar begint u met ‘aftasten’. In een algemeen gesprek laat u zien dat u interesse in uw mogelijke zakenpartner heeft: in zijn persoon, de streek waar hij vandaan komt, de plaatselijke voetbalclub. Een zakenlunch is een goede invulling van een eerste afspraak.
Zit u op één lijn? Formuleer dan daarna voorzichtig uw voorstel. De Italiaanse taal op zich dwingt u er al haast toe om breedsprakig en met veel omhaal uw bedoelingen duidelijk te maken. Maar het is ook echt nodig, want doet u dat niet, dan zal de Italiaan u al gauw bot en te rechtlijnig vinden.

Tip! Voordat u zomaar opbelt voor een afspraak, stuur eerst een mailtje dat u gaat bellen en waarover, zodat uw contact niet overvallen wordt.

Formaliteiten
Italianen vinden een persoonlijke benadering bij het zaken doen belangrijk. Dat lijkt haast haaks te staan op het belang dat ze hechten een formaliteiten. De toon, zeker tijdens de eerste zakelijke contacten, is in Italië formeel. Tutoyeer uw gesprekspartner dus zeker niet eerder dan hij of zij dat doet. Spreek hem of haar liefst aan met dottore of dottoressa. Ook als zij deze academische graad niet bezitten, drukt u zo uit dat u hun expertise op hun vakgebied erkent. Stel uzelf  voor met voor- en achternaam zonder verdere plichtplegingen. Uw eventuele eigen titels vermeld u op uw visitekaartje.
Zakenlunch? Wacht met eten tot uw gesprekpartner begint, als de lunch op uw uitnodiging plaatsvindt. U laat zien dat de ander belangrijk voor u is.

Informatie op schrift
Italianen vinden het fijn iets tastbaars van u te krijgen. Aan het begin van een gesprek worden vaak visitekaartjes uitgewisseld. Aan het eind van het gesprek kunt u een brochure achterlaten. Het zal zeker extra gewaardeerd worden als uw kaartje en folder (of samenvatting daarvan) in het Italiaans zijn opgesteld. De Engelse taal is, zeker in het midden- en kleinbedrijf, nog steeds niet echt ingeburgerd in Italië.

Hulp nodig?
Misschien vindt u het lastig om een afspraak vast te leggen, of wilt u zeker weten dat er tijdens het gesprek geen misverstanden ontstaan. Of u heeft nog geen bedrijfsinformatie in het Italiaans, en u beschikt niet over voldoende Italiaans taalkennis om die zelf op te stellen. Geen nood. Ik help graag, door de mailwisseling voor u te voeren, een telefoontje te plegen, als tolk bij uw gesprek te zijn, of uw folder te vertalen. Neem gerust contact met me op.

Misschien vind je deze blog ook leuk:
Een huis in Italië kopen