Tagarchief: Trouwakte vertalen

Vertaal jij dit even voor me …?

Welke vertaler hebt u nodig? Vier punten om op te letten.

Gewoonlijk maak ik alleen Italiaanse vertalingen. Maar laatst vroeg mijn neef, die machines maakt om kuikens in uit te broeden, mij of ik de technische beschrijving van zijn apparaat even naar het Engels wilde vertalen. En een kennis die een financieel adviesbureau runt, kwam met het verzoek of ik de Nederlandse vertaling wilde verzorgen van een lijst roerende en onroerende goederen van een Duits landbouwbedrijf. Beiden waren verbaasd toen ik zei dat, hoe blij ik ook was met hun vertrouwen, ik hun opdrachten helaas niet kon aannemen.

Hoezo niet? Ik ben toch een professioneel vertaler?
Precies daarom!

Het is een misvatting dat een vertaler, omdat hij vertaler is, altijd kan vertalen in meerdere talencombinaties.

Maar ik kan toch goed Engels en Duits lezen en schrijven?
Inderdaad, dat kan ik. Dus wat is er nu eigenlijk nodig om een professioneel vertaler te zijn?

 1. Talenkennis

Een goede vertaler spreekt en leest de talen waarin en waaruit hij vertaald allebei vloeiend. Toch vertaalt de vertaler alleen vanuit de vreemde taal naar zijn moedertaal, omdat dat nu eenmaal de taal is waarmee hij is opgegroeid. Met een taal zijn opgegroeid is een must om precies de juiste nuances in de tekst aan te kunnen brengen.
Er zijn wel vertalers die vertalen naar hun tweede taal, maar zij hebben dan geruime tijd in het land van hun tweede taal gewoond (of ze wonen er nog) en spreken de taal alsof het hun moedertaal is.
Het komt maar zelden voor dat iemand meerdere talen begrijpt, leest en spreekt op het niveau dat nodig is om een goede vertaler te kunnen zijn.

In onze globaliserende samenleving kennen we allemaal wel iemand uit het buitenland, die in een buitenland gewoond heeft of iemand die tweetalig is opgegroeid. Zouden zij allemaal een professionele vertaling kunnen maken?

Nee, want er is nog meer nodig.

2. Cultuurkennis

e-readergrapEen goede vertaler begrijpt van alle talen waarin en waaruit hij vertaalt de achtergronden van taalgrappen, nieuwe woorden, gezegdes en uitdrukkingen, ironie en culturele verwijzingen in een tekst. De vertaler moet dagelijks contact hebben met beide taalgebieden en op de hoogte blijven van de culturele en taalontwikkelingen.

Dus de buitenlander in Nederland die iedere maand naar huis gaat en van beide landen het laatste nieuws op de voet volgt, kan een goede vertaler zijn? Als hij naar zijn moedertaal vertaalt?

Misschien, maar zeker is het allerminst.

 3. Schrijfvaardigheid

Vertalers zijn schrijvers. Niet alleen kan de vertaler van wat hij leest de nuances begrijpen en tussen de regels doorlezen, hij kan ook schrijven!
Vertalen is de juiste woorden gebruiken in de juiste spelling, goedlopende zinnen maken die grammaticaal correct zijn en een aantrekkelijke stijl hanteren.
Wie een technische beschrijving maakt zal misschien een iets kleiner beroep hoeven doen op zijn schrijfvaardigheid, maar stel dat de tekst bedoeld is om nieuwe klanten te werven, bijvoorbeeld via een brochure of een website, dan moet die niet alleen correct zijn, maar ook aantrekkelijk en wervend en bovendien geschikt voor klanten met een andere

culturele achtergrond dan de klanten voor wie de website of brochure oorspronkelijk geschreven was. Dan heb ik het nog niet over de vertaling van een boek, waarbij de vertaling staat of valt met de veelzijdigheid in het taalgebruik van de vertaler.
Een vertaler is een schrijver.

Dus iemand die tweetalig is opgevoed, veel in beide landen vertoeft en een cursus copywriting heeft gevolgd …?

Mwa …

 4. Specialisatie

Vertaling trouwakteAls laatste is het onderwerp van de tekst van belang. de specialisatie. Ik werd gevraagd voor een vertaling over broedkuikenmachines en een over landbouwbedrijven. Van beide heb ik totaal geen verstand. Een goede vertaler specialiseert zich in een aantal onderwerpen. Hij weet bijvoorbeeld heel veel van allerlei machines, of juist alles over contracten en andere juridische teksten, van kinderboeken, reclame, medische termen of auto’s …  Zo niet, dan moet hij ieder woord opzoeken, in de hoop dat hij daarvoor een vertaling vindt, en dat dat dan ook de juiste is. Vergelijk het met een huisarts: die vult ook geen gaatjes in kiezen, omdat hij nu eenmaal een arts is. Daar heb je toch echt tandarts voor nodig.

Wanneer u een tekst wilt laten vertalen, kijkt u dan eerst goed waar de tekst voor bedoeld is, en voor wie. Bepaal of er specifieke vakkennis nodig is om de tekst te begrijpen en te schrijven, en naar welke taal hij vertaald moet worden. Zoek op basis daarvan de vertaler die voldoet aan de eisen om uw vertaling vakkundig te kunnen maken.

Italiaanse vertaling nodig? Onder vertalen leest u precies voor welke vertalingen u Textalia in kunt schakelen. Neem gerust contact met me op.

Italiaanse vertalingen

Misschien leest u ook graag deze blogs:
Redactie of proofreading? (1), Redactie of proofreading? (2), Zaken doen in Italië

Een huis in Italië kopen

Perugia - vakantie in Umbrië

Droomde u altijd al van een huis in Italië kopen? Misschien heeft u eindelijk de stap gezet en heeft u nu uw droomhuis gevonden.

Voordat de koop rond is moet er wel heel wat geregeld worden en daar kunt u de hulp van een beëdigd vertaler wellicht goed bij gebruiken. Misschien heeft de Italiaanse makelaar of verkoper het (voorlopige) koopcontract al voor u opgesteld. Voordat u dit tekent, is het raadzaam uzelf van de volledige inhoud op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld van de ontbindende voorwaarden. Is er een voorbehoud van financiering opgenomen? Heeft het huis geen gebreken of kan de koop nog ontbonden worden na een eventueel negatief bouwkundig onderzoek?
Ook als u zelf al heel behoorlijk Italiaans kunt spreken en lezen, is het verstandig het koopcontract te laten vertalen door een professioneel vertaler. Hetzelfde geldt, in een later stadium, voor de akte van levering. Zo staat u nooit voor verrassingen.

 Passeren van de aktes bij de notaris

Wanneer u de aktes laat passeren bij een Italiaanse notaris, heeft u misschien nog meer vertaalde documenten nodig. Zo kan u gevraagd worden om een officiële vertaling van uw geboortebewijs, uw huwelijkse voorwaarden of juist de gemeenschap van goederen.
Koopt uw bedrijf het onroerend goed in Italië, dan heeft de notaris een vertaling nodig van de bedrijfsstatuten en bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel.

 Volmacht

Als u een gevolmachtigde heeft aangesteld om de contracten voor u te ondertekenen bij de notaris, dan dient ook de volmacht vertaald te worden.

Beëdigde vertalingen

Alle vertalingen van officiële documenten, zoals uittreksels en statuten, die u bij de notaris dient te overleggen, moeten beëdigde vertalingen zijn. Dat wil zeggen dat zij zijn uitgevoerd door een vertaler die geregistreerd is in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en voorzien zijn van een officiële verklaring en stempel van de beëdigd vertaler en diens originele handtekening.

Textalia is ingeschreven in het register en kan alle beëdigde vertalingen voor u verzorgen. Ook als u via een Nederlandse of Italiaanse bemiddelaar uw huis wilt kopen, kunt u uiteraard een beroep op mij doen.

Neemt u contact op voor meer informatie.

Misschien vind je deze blog ook leuk:
Zaken doen in Italië