Antwoord op veel vragen

Voor wie werkt Textalia?

Je kunt bij mij terecht als:

  • particulier: voor de vertaling van een diploma, geboortecertificaat of de papieren voor je tweede huis in Italië. Maar ook als je een tolk nodig hebt bij het passeren van de koopakte van je huis in Nederland.
  • bedrijf: voor de vertaling van een website, veiligheidsvoorschriften, folder of blogteksten, enzo.
  • uitgeverij: voor een boekvertaling, de vertaling van een artikel of voor redactie.
  • vertaalbureau: voor al het bovenstaande.

Waarom moet ik mijn tekst vooraf mailen?

Als ik een vertaling voor je ga maken, wil ik graag zeker zijn dat ik die ook goed kan uitvoeren. Ik vertaal alleen teksten waarvan ik weet dat ik over dat onderwerp voldoende kennis in huis heb. Ook wil ik je vooraf een tarief kunnen doorgeven en met je afspreken wanneer de vertaling klaar zal zijn. Dat kan ik alleen goed doen als ik de tekst heb gezien.
Al je teksten worden door mij vertrouwelijk behandeld en achter digitaal slot en grendel bewaard.. En besluit je toch je vertaling door iemand anders te laten maken? Geen probleem. Dan verwijder ik direct al je bestanden van mijn computer.

Wat kost een vertaling?

Dat hangt helemaal af van wat voor soort tekst er vertaald moet worden. Is er een specialisme, bijvoorbeeld juridisch, voor nodig? Moet de tekst beëdigd worden of niet? Is er spoed? Voordat we met elkaar in zee gaan, laat ik je precies weten wat de vertaling kost en wanneer deze klaar zal zijn.

Wat is een goede vertaler?

Wat maakt het verschil tussen een vertaler en een goede vertaler?
Een goede vertaling heeft op haar lezer hetzelfde effect als de originele tekst op zijn lezer. Daar is heel wat voor nodig.
Taalnormen, maar ook normen wat betreft lay out, culturele achtergrond en omgangsvormen verschillen van taal tot taal. Zo kan iets wat in Italië bij iedereen bekend is of algemeen geaccepteerd is op een Nederlander heel anders overkomen. Daarom heeft een goede vertaler, al dan niet beëdigd, naast een gedegen taalkennis van beide werktalen ook een grondige kennis van de cultuur en de gewoonten van de betrokken taalgebieden nodig, want een Nederlandse lezer heeft nu eenmaal niet dezelfde achtergrond als een Italiaanse.
Daarnaast is een goede vertaler secuur, bij het vertalen maar ook bij het communiceren over en het nakomen van afspraken. Een goede vertaler neemt bovendien alleen opdrachten aan die hij goed kan uitvoeren.

Wat doet een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling. Dat kan op twee manieren:
– consecutief, dat wil zeggen achteraf, en
– simultaan, dat wil zeggen gelijktijdig.

Voor beide manieren van tolken zijn aparte vaardigheden nodig. Een goed geheugen is onontbeerlijk. De tolk moet namelijk kunnen onthouden wat de sprekers zeggen, bij achteraf tolken tot aan het moment dat hij zelf aan de beurt is om te praten. De tolk legt het gesprek soms om de paar zinnen stil, zodat zijn geheugen niet overbelast wordt. Een simultaantolk praat tegelijk met de spreker. Hij fluistert er als het ware doorheen. Hij moet tegelijkertijd kunnen luisteren en praten zonder de draad kwijt te raken.

Een tolk kan twee of meerdere gesprekspartners vertolken. De tolk vertaalt dan alles wat er beurtelings gezegd wordt. Een tolk is altijd onpartijdig.

De notaris en ik spreken allebei Engels. Waarom heb ik een tolk nodig?

Wanneer iemand de Nederlandse taal niet machtig is, dan vereist het Nederlands Notarieel recht, dat je wordt bijgestaan door een tolk. Deze tolk moet beëdigd vertaler zijn in het Register van Beëdigde vertalers voor de taal die jij het beste spreekt, in combinatie met de taal waarin de akte is opgesteld. Voor mij is dat de talencombinatie tolk Nederlands-Italiaans. Een notaris is wel beëdigd maar niet als tolk en mag dus de Nederlandse akte niet voor je vertalen. Spreek je niet zo goed Nederlands maar wel goed Italiaans en ga je in Nederland een huis (ver)kopen? Dan kan ik je tijdens het passeren van de aktes bijstaan.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die is ingeschreven in het Register van Beëdigde vertalers. In dat register zijn alleen vertalers opgenomen die een vertaalopleiding hebben afgerond of op een andere manier kunnen aantonen dat hun vertaalvaardigheden goed zijn. Daarnaast zijn beëdigde vertalers beëdigd voor een rechtbank; zij hebben daar beloofd of de eed uitgesproken altijd naar eer en geweten te vertalen. Om beëdigd te kunnen worden en blijven moet een vertaler elke 5 jaar een verklaring omtrent het gedrag overleggen en aantonen dat hij voldoende heeft gedaan aan bijscholing (in de vorm van behaalde PE-punten) en actief is als vertaler.
Een beëdigde vertaling herken je aan de aangehechte verklaring van de vertaler, en zijn originele handtekening en stempel op de verklaring. De verklaring bevat het inschrijfnummer van de vertaler in het register. Voor Textalia is dat 826.

Moet ik originele documenten opsturen voor een beëdigde vertaling?

Dat is niet nodig. Doorgaans kan een beëdigd vertaler prima werken met goede kopieën of duidelijke scans van goede kwaliteit, die hij zelf kan uitprinten. Dat laatste is belangrijk, want een beëdigde vertaling wordt altijd op papier gemaakt. Vanwege de aangehechte verklaring en de originele handtekening en stempel, is het niet mogelijk een beëdigde vertaling per e-mail te versturen. Deze is dan namelijk niet rechtsgeldig.
Het kan voorkomen dat de instantie die om de beëdigde vertaling vraagt, het origineel wel wil zien om het te vergelijken met de kopie, maar uw mooie, ingelijste diploma hoeft u natuurlijk niet af te staan met de vertaling.