Hoe weet je of een vertaler beëdigd is?

Februari 1993, ik had zojuist mijn Master in de Vertaalwetenschap Italiaans behaald aan de Universiteit Utrecht. Ik zat in een klein kamertje ergens op de grote rechtbank van Utrecht, mijn ouders zaten achter me. Vóór me een, in mijn drieëntwintigjarige ogen, indrukwekkende meneer die mij ging beëdigen.

Er waren nog een aantal vertalers die voor hun beëdiging kwamen. Om de beurt werden we gevraagd om op te staan en onze eed (of gelofte) uit te spreken. Ik koos voor de eed: zo waarlijk helpe mij God almachtig, antwoordde ik op de verklaring door de rechtbank. Sindsdien mag ik mij beëdigd vertaler Italiaans noemen en deze week ontving ik mijn derde verlenging.

Wie een beëdigd vertaler is sinds 2015

In 2015 is de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking getreden. Vanaf dat moment werden beëdigd vertalers en tolken ingeschreven in een register, bijgehouden door de Raad voor de rechtsbijstand. Om ingeschreven te kunnen blijven moeten vertalers en tolken elke vijf jaar aantonen dat zij nog steeds aan alle voorwaarden voldoen van dit predicaat. Wat moet je dan doen om beëdigd vertaler te blijven?

Je moet je voldoende blijven bijscholen en een groot aantal PE-punten behalen bij bijvoorbeeld professionele vertaalopleidingen en je moet aantonen dat je al die tijd ook bent blijven vertalen. Je moet met andere woorden je theoretische, maar ook je praktische kennis en ervaring bijhouden.

Vertrouwensbasis

Kennis en ervaring zijn niet genoeg. Bij de beëdiging heeft de vertaler beloofd of gezworen alle vertalingen die hij of zij maakt naar eer en geweten te zullen uitvoeren. De vertaler voegt geen informatie toe en laat geen informatie weg waardoor de vertaling van het origineel zou afwijken. De vertaler respecteert de inhoud en de toon van het origineel. Hij of zij behandelt alle documenten die hem of haar onder ogen komen vertrouwelijk en met absolute geheimhouding. Hierom moet de vertaler dan ook elke vijf jaar een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen bij justitie om in aanmerking te komen voor de verlenging.

Maar hoe weet jij nu wie wel of niet beëdigd is als vertaler?

Alle beëdigd vertalers staan ingeschreven in het Openbaar register Tolken en Vertalers. Je kunt hier zoeken op naam, nummer en talencombinatie. Staat de vertaler in het register, dan kun je er zeker van zijn dat de vertaler een geldige beëdiging heeft en jouw documenten onder ede mag vertalen. Op de beëdigde stukken zet de vertaler een stempel met de eigen naam en de talencombinatie van de beëdiging. Voor mij is dat Italiaans-Nederlands en Nederlands Italiaans. Op de bijgevoegde verklaring van de vertaler vind je ook het inschrijfnummer in het Register. Verder kan de beëdigd tolk of vertaler je altijd zijn officiële legitimatie van het Register laten zien met daarop de geldigheidsdatum. Een veilig idee, je vertaling is in goede handen.

Afgelopen week is mijn beëdiging voor de derde keer verlengd, tot januari 2029. Dat betekent dat ik ook nu weer aan alle voorwaarden voldoe.

Na mijn beëdiging in 1993 heb ik met mijn ouders nog wat samen gedronken op dat feestelijke feit, waarna ik snel een stempel heb aangevraagd om mijn vertalingen mee te kunnen beëdigen. Datzelfde stempel gebruik nu al 30 jaar.

Share Button