Een huis in Italië kopen

Perugia - vakantie in Umbrië

Droomde u altijd al van een huis in Italië kopen? Misschien heeft u eindelijk de stap gezet en heeft u nu uw droomhuis gevonden.

Voordat de koop rond is moet er wel heel wat geregeld worden en daar kunt u de hulp van een beëdigd vertaler wellicht goed bij gebruiken. Misschien heeft de Italiaanse makelaar of verkoper het (voorlopige) koopcontract al voor u opgesteld. Voordat u dit tekent, is het raadzaam uzelf van de volledige inhoud op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld van de ontbindende voorwaarden. Is er een voorbehoud van financiering opgenomen? Heeft het huis geen gebreken of kan de koop nog ontbonden worden na een eventueel negatief bouwkundig onderzoek?
Ook als u zelf al heel behoorlijk Italiaans kunt spreken en lezen, is het verstandig het koopcontract te laten vertalen door een professioneel vertaler. Hetzelfde geldt, in een later stadium, voor de akte van levering. Zo staat u nooit voor verrassingen.

 Passeren van de aktes bij de notaris

Wanneer u de aktes laat passeren bij een Italiaanse notaris, heeft u misschien nog meer vertaalde documenten nodig. Zo kan u gevraagd worden om een officiële vertaling van uw geboortebewijs, uw huwelijkse voorwaarden of juist de gemeenschap van goederen.
Koopt uw bedrijf het onroerend goed in Italië, dan heeft de notaris een vertaling nodig van de bedrijfsstatuten en bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel.

 Volmacht

Als u een gevolmachtigde heeft aangesteld om de contracten voor u te ondertekenen bij de notaris, dan dient ook de volmacht vertaald te worden.

Beëdigde vertalingen

Alle vertalingen van officiële documenten, zoals uittreksels en statuten, die u bij de notaris dient te overleggen, moeten beëdigde vertalingen zijn. Dat wil zeggen dat zij zijn uitgevoerd door een vertaler die geregistreerd is in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en voorzien zijn van een officiële verklaring en stempel van de beëdigd vertaler en diens originele handtekening.

Textalia is ingeschreven in het register en kan alle beëdigde vertalingen voor u verzorgen. Ook als u via een Nederlandse of Italiaanse bemiddelaar uw huis wilt kopen, kunt u uiteraard een beroep op mij doen.

Neemt u contact op voor meer informatie.

Misschien vind je deze blog ook leuk:
Zaken doen in Italië

Share Button