Heb je wel of geen beëdigd vertaler nodig?

officiële vertalingWat is het verschil tussen een beëdigd vertaler en een andere vertaler?

Wie een vertaling moet laten maken, heeft de keuze uit een woud aan vertalers die zich via internet presenteren. Het eerste verschil dat je tussen al die vertalers kunt maken, is of ze beëdigd zijn of niet. Wat is het verschil eigenlijk en kun je altijd maar beter kiezen voor een beëdigd vertaler?

Of je een beëdigd vertaler nodig hebt, hangt in de eerste plaats af van datgene wat je moet laten vertalen. Betreft het een officieel document, dan moet de vertaling bijna altijd door een beëdigd vertaler zijn gemaakt.

Een vertaler kan zich laten beëdigen voor de rechtbank. Dat gaat niet zomaar. De taal waarnaar en waaruit je wilt vertalen goed kennen, is niet voldoende om beëdigd te worden en je stempel en handtekening te mogen plaatsen op je vertalingen. Naast een diploma van een erkende vertaalopleiding heb je een Verklaring van goed gedrag (VOG) nodig. De beëdigd vertaler verklaart namelijk niet alleen een onberispelijke vertaling af te leveren, maar ook geheimhouding te betrachten over gevoelige en privéinformatie waar hij kennis van krijgt, geen fraude te plegen. Net als een arts en een advocaat bijvoorbeeld heeft de beëdigd vertaler beroepsgeheim.

De beëdiging is niet levenslang. Een beëdigd vertaler mag zich gedurende vijf jaar zo noemen. In die vijf jaar heeft hij de plicht voldoende beëdigde vertaalopdrachten uit te voeren, om zijn vaardigheden te onderhouden, en om tachtig studiepunten te verdienen met bijscholing op zijn vakgebied, van taalkennis, vakkennis tot administratie en klantvriendelijkheid. De Raad voor de Rechtsbijstand controleert elke vijf jaar of de beëdigd vertaler aan zijn verplichtingen voldoet, door de studie-inspanningen te controleren en een nieuwe VOG te vragen.

Heb je er nu wel of niet een nodig? Zoals gezegd, alleen voor de officiële stukken is de beëdigd vertaler verplicht. Voor alle andere vertalingen geldt dat de beëdigd vertaler ook dan zijn vak en jou als klant serieus neemt. Ook als de stempel er niet op staat, de beëdigd vertaler werkt altijd onder de criteria waarvoor hij de eed of belofte heeft afgelegd.

Vanaf januari 2019 gaat mijn volgende termijn van vijf jaren, nadat de Raad onlangs mijn aanvraag daarvoor heeft goedgekeurd. Heeft u een vertaling Italiaans-Nederlands of andersom nodig, beëdigd of niet? Neem gerust contact op.

Vond je dit een interessante blog? Misschien lees je ook graag Apostille op en vertaling of Tolken bij de notaris.

Share Button