Categoriearchief: Tolken

Acquistare una casa in Olanda: ho bisogno del traduttore giurato?

Sì! Il servizio del traduttore giurato serve quando acquisti una casa in Olanda. Anzi, in alcune fasi del processo è persino obbligatorio.

Hai trovato lavoro in Olanda ed hai deciso di stabilirti nel Paese. Hai trovato una casa comoda che ti piace ed hai trovato l’agenzia immobiliare che ti segue in ogni passo del processo. Durante le diverse fasi dell’acquisto ti verranno sottoposti diversi documenti importanti in lingua olandese.

Quali documenti sono e come e quando dovrai farti assistere da un traduttore giurato?

Contratto di compravendita e rogito

Acquistare una casa in Olanda è leggermente diverso dalla situazione italiana. In primo luogo non esiste la confirmatoria. Dopo che avrai visto una casa che ti piace, potrai fare un’offerta orale al venditore. Questo lo può prendere in considerazione, così come potrà prendere in considerazione anche altre offerte di altre persone, che gli sembrano interessanti. Magari inizierà una trattativa con te, sempre oralmente, tramite l’agenzia immobiliare, per stabilire il prezzo, la data prevista della consegna, l’eventuale mobilio da vendere e lavori di finire prima della consegna. Una volta raggiunto l’accordo, il tutto viene steso, dall’agenzia immobiliare, in una ‘bozza’ del contratto di compravendita, detta ‘Voorlopige Koopovereenkomst’.

Ambedue le parti sottoscrivono la bozza (per primo il venditore) e dal momento della sua sottoscrizione il compratore avrà 3 giorni di ripensamento entro il quale potrà decidere di non comprare la casa. Il venditore però non potrà più accettare altre proposte. Non c’è bisogno di pagare una somma confirmatoria né di registrare la bozza del contratto. Passati i 3 giorni, il compratore non potrà più recedere, a pena del 10% del prezzo di compravendita.

In questa fase non è obbligatorio l’assistenza di un traduttore o interprete, anche se ovviamente, se non ti senti sicuro sul contenuto del contratto, potrai sempre chiedere ad un buon traduttore di tradurtelo. Non sarà un documento ufficiale e non c’è dunque bisogno di asseverazioni.

Consegna e rogito: il ruolo del traduttore giurato / interprete giurato

Una volta passati i giorni di ripensamento, si passa alla sottoscrizione del vero e proprio contratto di compravendita. Esauritesi anche le eventuali clausole sospensive descritte nel contratto, si stabilisce la data di consegna della casa. E cioè la data del rogito davanti al notaio. Il notaio stende l’atto di trasferimento e l’eventuale atto ipotecario, qualora avessi bisogno del mutuo. Dopo il rogito il notaio trascrive questi atti nei registri pubblici olandesi.

In questa fase avrai bisogno del traduttore giurato. Per legge, secondo il diritto notarile olandese, è obbligatoria conoscere la lingua in cui è steso l’atto che sottoscrivi presso il notaio. Oppure, in caso contrario, la presenza di un traduttore/interprete giurato durante la lettura dell’atto.

Il traduttore giurato / interprete giurato

Cosa fa e non fa il traduttore giurato durante l’appuntamento con il notaio? Gli atti di trasferimento e d’ipoteca non vengono letti per intero dal notaio, ma vengono spiegati. Il che vuol dire che il notaio non legge ad alta voce tutto quello che c’è scritto, ma ti spiega in parole sue articolo per articolo il significato di quello che andrai a sottoscrivere. Il traduttore presente, tradurrà tutto quello che dice il notaio, così come tradurrà anche tutte le tue domande che vuoi fare al notaio.
Il traduttore non potrà rispondere alle tue domande sul contenuto degli atti, se non tramite il notaio, anche se magari la risposta la sa benissimo. Non spetta al traduttore il compito di spiegare, ma solo di tradurre.

Quali traduttori possono eseguire il servizio d’interpretariato presso il notaio?

Possono eseguire il servizio presso il notaio tutti quei traduttori iscritti all’Albo dei Traduttori Giurati olandese. I traduttori iscritti nell’Albo sanno parlare la tua lingua a livello universitario (cerca traduttori del livello C1!), hanno conseguito un diploma professionale o un master in Traduzioni, sono abilitati al lavoro di Traduttore Giurato da un Tribunale olandese e dispongono di un apposito certificato di nulla osta del Casellario olandese. Il notaio è obbligato a controllare l’iscrizione all’Albo.

Come trovare un traduttore giurato per il tuo appuntamento con il notaio?

In alcuni casi il notaio conosce dei traduttori con cui lavora frequentemente. Ovviamente potrai trovare qualcuno anche tu, il che ti permette di confrontare i vari preventivi. Troverai i contatti di tutti i traduttori giurati per la tua madrelingua nella lista dell’Albo. Ti consiglio di selezionare solo dei traduttori vicini a casa tua, per evitare alte spese di trasferta del traduttore. E come specificato già prima, di trovare un traduttore a livello C1, per assicurarti che il traduttore sappia il linguaggio giusto.

Hai bisogno di un traduttore giurato vicino a Eindhoven o Den Bosch? L’hai già trovato! Basta chiamarmi o inviarmi una email.

Italiaans: tolk bij de notaris of zakengesprek

Wanneer een tolk?

Je krijgt bezoek van je Italiaanse zakenrelatie.  Je wilt Italiaanse gasten in je bedrijf rondleiden. Of je hebt (als Italiaan in Nederland) een huis gekocht en hebt hulp nodig bij het doorspreken van de contracten of akten bij de notaris of makelaar. Het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan tijdens de onderhandelingen, uitleg over de fabriek of het koopcontract dat je op het punt staat te ondertekenen. Laat daarom de gesprekken vlekkeloos verlopen met de hulp van een tolk.

 Wat doet een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling. Dat kan op twee manieren:
– consecutief, dat wil zeggen achteraf, en
– simultaan, dat wil zeggen gelijktijdig.

Voor beide manieren van tolken zijn aparte vaardigheden nodig. Een heel goed geheugen is onontbeerlijk. De tolk moet namelijk kunnen onthouden wat de sprekers zeggen, bij achteraf tolken tot het moment dat hij zelf aan de beurt is om te praten. De tolk legt het gesprek daartoe om de paar zinnen stil. Een simultaantolk praat tegelijk met de spreker. Hij fluistert er als het ware doorheen. Hij moet tegelijkertijd kunnen luisteren en praten zonder de draad kwijt te raken.
Voor beide manieren geldt dat de tolk de twee talen feilloos begrijpt en spreekt en daarin de nodige nuances kan aanbrengen.

Een tolk kan twee of meerdere gesprekspartners vertolken, bijvoorbeeld bij een vergadering waarbij meerder personen aanwezig zijn. De tolk vertaalt dan alles wat er beurtelings gezegd wordt. Een tolk is altijd onpartijdig.

Afspraken

Met een goede tolk maak je eerst duidelijke afspraken, voordat de datum van het bezoek of gesprek plaatsvindt. Wat is globaal het onderwerp van het gesprek? Zijn er stukken waarmee de tolk zich kan of moet inlezen? Is het in jouw geval beter simultaan of consecutief te tolken? Hoe lang zal de tolk (ongeveer) aanwezig moeten zijn? En natuurlijk, wat zijn de kosten: voor het tolken, het voorbereiden, eventuele te maken kilometers? Deze zaken bespreken jij en de tolk vooraf, zo staan jullie beiden niet voor verrassingen en kan het gesprek vlekkeloos verlopen.

Tolk bij de notaris of ander gesprek nodig?

Neem contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Wie schrijft blijft, en tolken bij de notaris

Wie schrijft, blijft. Wie zijn handtekening zet ook.

Tolken bij notarisRegelmatig word ik gevraagd om te tolken bij de notaris bij het passeren van een akte. Degenen die de akte ondertekenen moeten volgens het notarisrecht namelijk in hun moedertaal uitgelegd krijgen waarvoor zijn hun handtekening zetten. Want die is definitief, de handtekening blijft. Hij wordt door de notaris jarenlang goed bewaard. Meestal gaat het hierbij om de akte van levering van een huis of een hypotheekakte. Het lijkt een tijd waarin veel Italianen een huis kopen in Nederland, jonge mensen vaak. Waar de gang naar de notaris ook voor is, het is altijd voor een persoonlijk aangelegenheid.

Vandaag was bijzonder. Een mevrouw verkocht haar huis waar ze vele jaren fijn had gewoond. Ze had er een geweldig uitzicht over de stad waar ze altijd erg van genoten had. Ze werd wat ouder en vond het moment daar om elders te gaan wonen. Haar broer vergezelde haar, want het was toch wel een emotioneel moment.

Gesprekken bij de notaris

De broer van de mevrouw vond het wat leuk, een tolk Italiaans. Hij sprak een beetje Italiaans en ook wat Spaans. Hij had interesse in kerkelijke geschiedenis en las teksten in die talen en onlangs bezocht hij een Benedictijner klooster. Hij vertelde me leuke dingen over dat klooster: over het gebouw en hoe het bestierd werd. Hij was zo blij dat hij erover kon vertellen.

Het huis werd verkocht aan een jongeman uit Abu Dabi. Hij had juist zijn studie afgerond in Nederland en een goede baan gevonden. Zijn moeder was Italiaanse en Italiaans dus zijn moedertaal, hoewel niet zijn gangbare spreektaal. In Nederland en met zijn vriendin sprak hij tot nu toe Engels, een taal hij die uitstekend beheerste en die voor zijn vriendin, met een Engelse vader, haar tweede moedertaal was. De jongeman was zelfs verbaasd dat er een tolk Italiaans aanwezig was, maar voor de uitleg van de akte was dat prima.

Zakelijk of persoonlijk

De ene notaris geeft een heel zakelijke, vrijwel letterlijk lezing van de akte, de ander spreekt bijna alleen ‘gewone mensentaal’. De ene cliënt knikt zwijgend bij alle passages, de ander heeft veel vragen. Hoewel ik, net als de notaris, mijn zakelijke positie en afstand bewaar, probeer ik zo persoonlijk mogelijk te zijn. Een oudere mevrouw voor wie een nieuwe fase ingaat. Twee mooie jonge mensen die samen een toekomst tegemoet gaan. Dat zijn belangrijke momenten … Daarbij aanwezig zijn én (blijvend) mijn handtekening plaatsen op de aktes als bewijs dat ik naar eer en geweten uitleg heb gegeven, maakt bij de notaris tolken zo bijzonder. Ik hoop dat ik dit nog vaak kan doen.

Hier lees je meer over mijn tolkdiensten bij de notaris.

Tolken bij de notaris, beëdigd vertaler Italiaans

Vond je deze blog leuk? Misschien lees je dan ook graag Een huis in Italië kopenDiploma vertalen